Libroslandia

Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L’observatori Del Risc

ISBN: 978-8492552078 | ASIN: 8492552077 | Tamaño descarga: 1850KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc en Amazon Comprar el libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc EPUB Libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc PDF

Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc EPUB

Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc PDF

Descargar Libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc

Libro Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc de Diversos Autors

Libro Online Ebook Aigua: Font De Vida, Font De Risc : Informe 2008 De L'observatori Del Risc

Sinopsis del libro

La sequera que va patir Catalunya durant el primer semestre de dos mil ocho és una manifestació propera del greu risc que suposa el no accés a l’aigua en qualsevol territori. L’aigua segueix sent un bé fonamental en una societat moderna, del qual depenen tant la higiene i la salut dels ciutadans com el desenvolupament dels sectors econòmics bàsics. Avui, la falta d’aigua és una de les conseqüències directes del canvi climàtic, però també del creixement econòmic, de l’augment de la població i dels canvis de l’estil de vida. L’ONU estima que mil milions de presentes tenen accés a menys aigua de la que necessiten. L’any dos mil cincuenta, aquesta xifra podria multiplicar-se per zinc. La solució sembla passar per un anàlisi rigorós dels usos de l’aigua i els costos associats. L’objectiu és assolir un model equilibrat de gestió dels recursos hídrics, que integri polítiques hidràuliques, ambientals, urbanístiques i de protecció civil. L’Informe dos mil ocho de l’Observatori del Risc focalitza la seva mirada en la gestió de l’aigua, desde les reflexions d’especialistes en diverses matèries. El seguiment d’altres senyals de risc incorpora el risc de la informació a la xarxa, fruit de la creixent dependència empresarial de la informàtica i Internet. | Diversos Autors