Libroslandia

Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap

ISBN: 978-9127141797 | ASIN: 9127141799 | Tamaño descarga: 4376KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap en Amazon Comprar el libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap EPUB Libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap PDF

Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap EPUB

Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap PDF

Descargar Libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap

Libro Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap de Markus Heilig

Libro Online Ebook Alkohol, Droger Och Hjärnan : Tro Och Vetande Utifrån Modern Neurovetenskap

Sinopsis del libro

Alkohol, droger och hjärnan beskriver framsteg inom hjärnforskningen som gjort det möjligt att bättre förstå alkohol- och drogproblem. Boken är skriven från författarens perspektiv som läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut vägar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och vårdideologiska strider.Missbruksproblem är mycket vanliga, och nästan varje familj har erfarenhet av någon som drabbats. Svenskars användningsmönster av alkohol har förändrats. After Work-ölen och mitt-i-veckan-drinken är förhållandevis nya i svensk dryckeskultur, samtidigt som traditionen av tungt helgdrickande finns kvar. Dessa dryckesbeteenden aktualiserar behovet av fördjupad kunskap och vetenskapligt grundade behandlingsmetoder. För att nå dit behöver forskningens resultat nå ut utanför akademiska kretsar.Hur påverkar alkohol hjärnan? Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?Se en föreläsning med Markus Heilig på temat “Kärlek till droger eller begär efter kärlek?” | Markus Heilig