Libroslandia

Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya

ISBN: 978-8439374954 | ASIN: 843937495X | Tamaño descarga: 4082KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya en Amazon Comprar el libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya EPUB Libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya PDF

Media de 1 estrellas basadas en 17 opiniones

Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya EPUB

Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya PDF

Descargar Libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya

Libro Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya de Jaume Feliu

Libro Online Ebook Atles Comarcal De Catalunya. 15. Cerdanya

Sinopsis del libro

Visió gráfica de la región a través d’un recorregut per la seva geografia g eneral, física i humana, i de la seva història a través de mapes, figures, gràfi cs, fotografies i taules estadístiques. Permet la consulta directa del mapa 1:50 cero i de l’ortofoto 1:25 cero i disposa de connexió als Geoserveis WMS de l’Inst itut Cartogràfic de Catalunya. | Jaume Feliu