Libroslandia

Balanç D’actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002

ISBN: 978-8439360681 | ASIN: 8439360681 | Tamaño descarga: 3583KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 en Amazon Comprar el libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 EPUB Libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 PDF

Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 EPUB

Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 PDF

Descargar Libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002

Libro Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002 de Desconocido

Libro Online Ebook Balanç D'actuacions Del Departament De Política Territorial I Obres Públiques 2002

Sinopsis del libro

Resum de l’activitat del Deprtament al llarg de l’exercici. Resalten, entre alt res, l’augment significatiu de la inversió amb voluntat d’incidir en el desenvol upament econòmic, la competitivitat del teixit productiu i la millora de la qual itat de vida arreu del país. | Desconocido