Libroslandia

Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices

ISBN: 978-8439376323 | ASIN: 8439376324 | Tamaño descarga: 4813KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices en Amazon Comprar el libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices EPUB Libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices PDF

Media de 4 estrellas basadas en 16 opiniones

Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices EPUB

Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices PDF

Descargar Libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices

Libro Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices de Marie Bihan. Arume Tradiser

Libro Online Ebook Bonne Pratiques Paysagères. Lignes Directrices

Sinopsis del libro

Aquesta publicació és una guia elaborada en el marc del projecte europeu Interre g III B Meddoc, que conté orientacions força fiables per dur a terme una interve nció en el territori d’acord amb criteris paisatgístics. La publicació s’estruct ura en quatre àmbits: a) els paisatges agraris i les edificacions agràries; b) y también ls polígons industrials i d’activitat econòmica; c) els paisatges de les infraes tructures viàries, i d) els paisatges culturals. Inclou un CD amb documentació c omplementària. | Marie Bihan. Arume Tradiser