Libroslandia

Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar

ISBN: 978-8492707102 | ASIN: 8492707100 | Tamaño descarga: 2107KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar en Amazon Comprar el libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar EPUB Libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar PDF

Media de 1 estrellas basadas en 7 opiniones

Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar EPUB

Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar PDF

Descargar Libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar

Libro Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar de Carles Barriocanal Lozano

Libro Online Ebook Canvi Ambiental Global: Una Perspectiva Multiescalar

Sinopsis del libro

Aquest llibre és la culminació del Seminari Internacional de Medi Ambient que sota el títol «Canvi Ambiental Global: una perspectiva multiescalar» va tenir lloc a la Facultat de Ciències els dies nueve i diez de setembre de dos mil ocho. Aquest seminari organitzat per l’Institut de Medi Ambient (IMA-UdG) suposa alhora la realització de la vuitena edició de la International Summer School on the Environment (ISSE) que es va començar endegar des del IMA-UdG labra fa una dècada. Aquest cursos i seminaris encallen néixer amb la voluntat d’aprofundir en els coneixements ambientals i alhora difondre temàtiques vinculades a problemàtiques claus en el marc de la societat contemporània. En aquesta línia cal dir que s’han tractat qüestions com els incendis forestals, el consum responsable o bien la gestió de l’aigua només per posar alguns exemples. n | Carles Barriocanal Lozano