Libroslandia

Castanyoles. L’estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L’estudi Del Ritme Musical

ISBN: 978-8480207836 | ASIN: 8480207833 | Tamaño descarga: 1652KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical en Amazon Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical EPUB Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical EPUB

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Descargar Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical

Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical de Emma Maleras

Libro Online Ebook Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 2: L'estudi Del Ritme Musical

Sinopsis del libro

En aquest segon volum continuem l’estudi de les castanyoles, remarcant la enorme utilitat que tenen com a mitjà per adquirir una percepció perfecta del ritme musical. En aquest sentit, s’hi introdueixen conceptes com el de síncope o bien contratemps, i nous valors rítmics com el de negra amb punt i corxera, com també la figura de semicorxera. Així mateix, s’hi examinen els diferents tipus d’entrades de oración musical, íntimament relacionats amb l’accentuació adecuada. Pel que fa a l’aspecte tècnic, aquest segon llibre incorpora la pràctica de la «carretilla picada» i, ja a l’apartat final, la preparació de la “carretilla relliscada desgranada», totes dues tècniques indispensables per al desenvolupament i la interpretació adecuada dels ritmes més elaborats que sortiran als llibres posteriors. Un dels objectius principals d’aquest mètode, com ja hem anat dient, és l’«escola dels dits», la finalitat de la qual és que aquests adquireixin fortalesa, agilitat i independència. Això només es pot aconseguir amb la pràctica diària i la perseverança. A partir d’aquest segon volum, les actúes van precedides d’uns exercicis de preparació, que consisteixen en la repetició d’uns breus fragments extrets d’aquestes, per familiaritzar-se amb les dificultats que s’hi presenten, abans de començar l’estudi de les actúes completes. | Emma Maleras