Libroslandia

Castanyoles. L’estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L’estudi Del Ritme Musical

ISBN: 978-8480207874 | ASIN: 8480207876 | Tamaño descarga: 3711KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical en Amazon Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical EPUB Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical EPUB

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Descargar Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical

Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical de Emma Maleras

Libro Online Ebook Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 3: L'estudi Del Ritme Musical

Sinopsis del libro

L’estructura d’aquest tercer llibre no està concebuda com la dels altres 2 anteriors, en els quals s’anava avançant progressivament pàgina rere pàgina. Per contra, aquest volum consta de diverses parts ben diferenciades, cadascuna de les quals conté diferents formes de treballar els dits, com si es tractés de 3 o bien quatre llibres separats que s’estudiessin simultàniament al llarg del curs. El pla d’estudi d’aquest llibre es treballarà segons la combinació següent: Exercicis previs. Es començarà, com en els llibres anteriors, amb la pràctica de les aprecies pesants. Es continuarà amb exercicis per a la pràctica de la síncope en figures de negra i amb lligadura i, tot seguit, amb un exercici de ritmes variats. Després s’alternaran grups d’exercicis de la Primera part (Ritmes de tradició amb els dits 3r i 7è) amb un altre grup de la Segona part (Carreta picada amb ritmes de tradició) ja que es tracta de dues maneres diferents de treballar els dits que es complementen mútuament. Una vegada que s’hagin practicat a la velocitat del Primer període aquests 2 grups d’exercicis, corresponents a la Primera i Segona part, es tornaran a practicar des del començament, a la velocitat del Segon període, i alhora es procedirà a la lectura de les actúes senceres corresponents als exercicis practicats de la Tercera part, que està constituïda per un grup d’obres, que alternen els dibuixos rítmics amb les dues mans i que, com en els llibres precedents, inclouen dues velocitats: la d’estudi, més lenta, i la terminante, a un tempo més ràpid. Segons el criteri del professor, es pot conjuntar aquesta Tercera part amb les anteriors. Durant els últims minuts de cada sessió d’estudi es practicasen els exercicis de la Quarta part. Es reprendrà la pràctica de la “Carretilla relliscada desgranada”, que ja es va introduir a la pàg. cuarenta del segon llibre. Aquesta quarta part és d’extraordinària importància en aquest tercer llibre. A la pàg. cincuenta y uno s’explica la forma progressiva de practicar-la | Emma Maleras