Libroslandia

Castanyoles. L’estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L’estudi Del Ritme Musical

ISBN: 978-8480208345 | ASIN: 8480208341 | Tamaño descarga: 4414KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical en Amazon Comprar el libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical EPUB Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical EPUB

Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical PDF

Descargar Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical

Libro Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical de Emma Maleras

Libro Online Ebook Castanyoles. L'estudi Del Ritme Musical: Castanyoles. Llibre 5: L'estudi Del Ritme Musical

Sinopsis del libro

Amb aquest volum, s’inicia una nova etapa en l’aprenentatge de les castanyoles. En els llibres anteriors ens hem dedicat a preparar minuciosament les mans i els dits per poder interpretar sense por tots els tocs que hem après fins labra. Hem posat atenció singular en la preparació de la carreta, que labra debe ser clara, sonora i sense estridències, a més d’estudiar tots els continguts musicals necessaris. A partir d’aquest llibre la nostra missió consisteix a afianzar la tècnica d’aquests tocs i començar a donar-los més velocitat. Introduïm alhora les diferents maneres d’articular les aprecies i la interpretació dels diferents matisos musicals. L’organització i pla d’estudi d’aquest cinquè llibre és molt semblant a la que ja vam veure al llibre tres, és a dir, anem avançant a medida que es desenvolupa la matèria en el transcurs de l’estudi i no passant full rere full automàticament. Així doncs, hem de començar l’estudi diari de la forma següent: L’articulació dels dits. Exercicis de preparació. La carreta de la mà esquerra. Actúes amb valors de fusa. Els matisos. Les semifuses. Preparació per al llibre seis. | Emma Maleras