Libroslandia

Colmeiro Por Si Mesmo

ISBN: 978-8499148328 | ASIN: 8499148328 | Tamaño descarga: 4904KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Colmeiro Por Si Mesmo en Amazon Comprar el libro Colmeiro Por Si Mesmo en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Colmeiro Por Si Mesmo EPUB Libro Colmeiro Por Si Mesmo PDF

Media de 4 estrellas basadas en 19 opiniones

Colmeiro Por Si Mesmo EPUB

Colmeiro Por Si Mesmo PDF

Descargar Libro Colmeiro Por Si Mesmo

Libro Colmeiro Por Si Mesmo de Xosé Antón Castro Fernández

Libro Online Ebook Colmeiro Por Si Mesmo

Sinopsis del libro

O bien pintor Manuel Colmeiro (mil novecientos uno-mil novecientos noventa y nueve) é unha figura cume do Movemento Renovador da Arte Galega, xunto con Maside, Torres, Souto, Laxeiro, Eiroa y también Fernández Mazas. Tamén é un protagonista indiscutido da «École Espagnole de Paris», que reúne autores como Picasso, Dalí, Miró, Gris, Bores etcétera, cos que participou en numerosas mostras. Colmeiro non só contribuíu a un novo xeito de interpretar a «estética do granito», fundindo a tradición y también a etnografía galegas coas linguaxes vangardistas europeas, senón que aportou unha nova maneira de comprender a pintura-pintura, por riba da estrutura narrativa, sendo así un 2 primeiros cultivadores da abstracción en España. O bien pintor estivo asilado primeiro en Bos Aires y también despois en París. As numerosas mostras individuais en prestixiosas galerías de arte y también institucións españolas y también francesas tiveron o bien seu colofón na antolóxica que lle dedicou o bien Museo Español de Arte Contemporáneo en la capital de España en mil novecientos ochenta y tres, que marcou o bien seu retorno terminante a España. Colmeiro por si acaso mesmo acolle 3 reveladoras hablas co artista, feitas a finais da década de mil novecientos ochenta por Xosé Antón Castro y también Carlos G. Reigosa. Nelas, Colmeiro descobre as claves da súa vida y también da súa obra, ao tempo que define a natureza do seu compromiso político y también da súa linguaxe creativa, tan galega y también tan universal. | Xosé Antón Castro Fernández