Libroslandia

Cronos. Pere Formiguera. Centre D’art Santa Mònica

ISBN: 978-8439351191 | ASIN: 8439351194 | Tamaño descarga: 4841KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica en Amazon Comprar el libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica EPUB Libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica PDF

Media de 1 estrellas basadas en 5 opiniones

Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica EPUB

Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica PDF

Descargar Libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica

Libro Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica de Alpnet Interlingua. Anna Tetas

Libro Online Ebook Cronos. Pere Formiguera. Centre D'art Santa Mònica

Sinopsis del libro

El projecte Cronos de l’artista Pere Formiguera, un dels autors que han protagon itzat la fotografia catalana d’ençà dels anys setanta, pretén probar com la i matge fotogràfica pot representar el temps que passa. Els treinta y dos models, retratats m ensualment al llarg de deu anys, que s’han mostrat en aquesta exposició al Centr y también d’Art Santa Mònica, ens mostren el punt on la fotografia depassa l’instant per a esdevenir imatge ideal d’una successió d’instants. Els textos están trad uïts a l’anglès. | Alpnet Interlingua. Anna Tetas