Libroslandia

Dagböcker 1965

ISBN: 978-9178448807 | ASIN: 9178448808 | Tamaño descarga: 3817KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Dagböcker 1965 en Amazon Comprar el libro Dagböcker 1965 en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Dagböcker 1965 EPUB Libro Dagböcker 1965 PDF

Media de 4 estrellas basadas en 16 opiniones

Dagböcker 1965 EPUB

Dagböcker 1965 PDF

Descargar Libro Dagböcker 1965

Libro Dagböcker 1965 de Tage Erlander

Libro Online Ebook Dagböcker 1965

Sinopsis del libro

Den 1 januari mil novecientos sesenta y cinco togs, genom tioprocentiga tullsänkningar på industrivaror, ett första konkret steg mot det som skulle komma att bli den Europeiska Unionen (Estados Unidos). På årets andra dag svor den amerikanske presidenten Lyndon B Johnson ämbetseden. USA skulle under år mil novecientos sesenta y cinco komma alltmer i fokus genom landets engagemang i Vietnamkriget, starkt kritiserat både inom USA och i flera andra länder, inte minst i Sverige.Den 1 februari arresterades den amerikanske medborgarrättsledaren Martin Luther King tillsammans med setecientos setenta andra, när han demonstrerade för rösträtt för de färgade medborgarna. Samma månad började USA bomba militära mål i Nordvietnam. Det uppstod också andra oroshärdar i världen detta år, exempelvis i Rhodesia och i Algeriet, där president Ahmed Ben Preciosa störtades i en oblodig kupp. I början av september uppmanade den kinesiske försvarsministern Lin Biao till ett folkets krig i Afrika, Asien och Latinamerika för att besegra USA och Västeuropa. Detta har betraktats som inledningen till den s.k. kulturrevolutionen i Kina.I Sverige antogs vissa grundlagsändringar i riksdagen, bl.a. sänktes rösträttsåldern med ett år så att rösträtt inträdde året efter det att man fyllt veinte år.Den segdragna frågan om organisationen av det svenska internationella biståndet fick detta år en ny lösning. Nämnden för internationellt bistånd, NIB, upphörde och ersattes av det nya VIH.1965 var också året då polisväsendet förstatligades. De tre verksamhetsgrenarna polis, åklagare och domare skildes då helt från varandra och tre fristående organisationer skapades.Ingående och levande beskriver Tage Erlander de stora händelserna i världen, men givetvis även det politiska vardagsarbetet. Inte minst får vi en rad temperamentsfulla porträtt av tidens ledande politiker, kungahus, kulturliv och vetenskapliga värld. | Tage Erlander