Libroslandia

Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors

ISBN: 978-8439312918 | ASIN: 8439312911 | Tamaño descarga: 4766KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors en Amazon Comprar el libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors EPUB Libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors PDF

Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors EPUB

Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors PDF

Descargar Libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors

Libro Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors de Desconocido

Libro Online Ebook Desinfecció De Sòls Amb Bromur De Metil. Manual Pràctic Per A Aplicadors

Sinopsis del libro

Informació sobre la legislació que regula la comercialització i l’ús del bromur de metil, les seves propietats físiques i químiques, l’acció biocida, les formes d’aplicació, la forma correcta d’efectuar els tractaments del sòl i les precauc ions per evitar accidents atesa la toxicitat del producte. | Desconocido