Libroslandia

Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la

ISBN: 978-8439378785 | ASIN: 8439378785 | Tamaño descarga: 2763KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la en Amazon Comprar el libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la EPUB Libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la PDF

Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la EPUB

Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la PDF

Descargar Libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la

Libro Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la de David Casado Marín (dir.)

Libro Online Ebook Despesa Pública En Cures De Llarga Durada A Catalunya: Situació Actual I Perspectives De Futur/la

Sinopsis del libro

Aquest estudi pretén fer una estimació del nombre de presentes que es podrien con vertir en beneficiàries del nou Sistema Nacional de Dependència (SND) a Cataluny a, tant l’any dos mil siete com al llarg del període dos mil ocho-dos mil quince, obtenir projeccions sobre l’evolució entre el dos mil siete i el dos mil quince del volum de recursos que caldrà mobilitzarp er fer front a les noves obligacions de despesa i projectar el comportament de l a despesa pública en cures de llarga durada durant el període dos mil quince-dos mil treinta. La publ icació s’inicia amb una breu descripció de l’abast dels problemes de dependència a Catalunya i les característiques del model actual d’atenció a les personesgra ns dependents, dedica un apartat a contar els reptes principals de cara alfutu r que per al campo públic pot plantejar l’atenció a la dependència, tant des de l punt de vista del finançament com des de l’òptica de la provisió de serveis, i exposa breument el contingut de la Llei estatal de dependència. | David Casado Marín (dir.)