Libroslandia

Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso.

ISBN: 978-8448607807 | ASIN: 8448607805 | Tamaño descarga: 4942KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. en Amazon Comprar el libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. EPUB Libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. PDF

Media de 1 estrellas basadas en 12 opiniones

Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. EPUB

Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. PDF

Descargar Libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso.

Libro Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso. de Bargueno

Libro Online Ebook Educacio Plastica. Visual I Audiovisual 3 Eso.

Sinopsis del libro

<UL><LI><FONT face=Arial><FONT size=2><B>Components del Projecte</B><BR>1.Llibre de l’alumne<BR>2.Quadern de l’alumne (dos mil siete)<BR>3.Solucionari de PDF<BR>4.Llibre digital en format IL3<BR>5.CD del professor amb material curricular competencial: la programació de l’aula vinculada a les competències, com es demana des del Departament d’Ensenyament. En aquest material també s’hi trobaran les explicacions per treballar les activitats del llibre de l’alumne competencialment. D’altra banda, també hem inclòs 2 tipus de graelles d’avaluació per competències. Una que permet valuar cadascun dels alumnes de la classe i una altra que recull totes les avaluacions del grup en un sol document. <BR>6.CEO de l’alumne<BR>7.CEO del professor<BR><BR></FONT></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>Incorporació d’informació sobre les competències bàsiques que es treballen a cada unitat didàctica (a portadella).<BR></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>Correcció d’errors en el text, tant de contingut com a nivell tipogràfic.<BR></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>Correcció d’errors a les imatges, especialment a les unitats de dibuix tècnic. <BR></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>Actualització d’imatges, totes aquelles fotografies que per contingut estaven desfasades i totes aquelles que per estètica quedaven antigues, s’han canviat per unes de noves, especialment a les unitats sobre mitjans de comunicació.<BR></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>Canvis d’aquelles imatges que no illustraven adequadament la teoria o bien una activitat.<BR>S’han unificat tots els peus de fotografía corresponents a actúes d’art, ja que a l’edició precedente faltava informació en alguns casos (dates, títols, …) i el format no s’havia unificat.<BR></FONT><LI><FONT size=2 face=Arial>McGraw-Hill y Blink Learning ponen a tu disposición conocer nuestras <STRONG>soluciones digitales</STRONG> para este texto sencillamente, intuitiva y atrayente a través de ipad o bien tablet. Accede a estos contenidos visualizando una unidad de muestra en abierto y podrás ver las numerosas ventajas de su utilización:  </FONT></LI></UL><BLOCKQUOTE style=”MARGIN-RIGHT: 0px” dir=ltr><P><A href=”http://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=458719″><FONT size=2 face=Arial>http://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=458719</FONT></A><FONT size=2 face=Arial>.</FONT></P></BLOCKQUOTE><UL><LI><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Symbol; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: ES”><SPAN style=”mso-list: Ignore”><SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times New Roman'”> </SPAN></SPAN></SPAN><B><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-ansi-language: ES”>No deje de visitar los próximos enlaces</SPAN></B><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-ansi-language: ES”><?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI></UL><DIV><P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-add-space: auto”><FONT face=Arial><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Courier New’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-fareast-font-family: ‘Courier New’; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold”><SPAN style=”mso-list: Ignore”>o<SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times New Roman'”><FONT size=2>    </FONT></SPAN></SPAN></SPAN><B><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-ansi-language: ES”>CEO Recursos Digitales<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P><P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; mso-add-space: auto”><B><SPAN style=”FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento “><A href=”https://www.mhe.es/”><FONT color=#0000ff size=2>https://www.mhe.es/</FONT></A><o:p></o:p></SPAN></B></P><P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-add-space: auto”><FONT face=Arial><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Courier New’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-fareast-font-family: ‘Courier New’; mso-ansi-language: ES”><SPAN style=”mso-list: Ignore”>o<SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times New Roman'”><FONT size=2>    </FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-ansi-language: ES”>Metodología de <B>aprendizaje adaptativo:</B> <I>”no hay 2 estudiantes iguales”</I><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoListParagraphCxSpLast style=”MARGIN: 0cm 0cm 10pt 90pt; mso-add-space: auto”><SPAN lang=ES style=”FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: ‘Arial’,’sans-serif’; LINE-HEIGHT: ciento quince por ciento ; mso-ansi-language: ES”><A href=”http://www.smartbookmhe.es/”><FONT color=#0000ff size=2>http://www.smartbookmhe.es/</FONT></A><FONT size=2> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></DIV><P> </P> | Bargueno