Libroslandia

Ensamheter : En Utforskande Brevväxling

ISBN: 978-9147111572 | ASIN: 9147111577 | Tamaño descarga: 2430KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling en Amazon Comprar el libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling EPUB Libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling PDF

Media de 1 estrellas basadas en 15 opiniones

Ensamheter : En Utforskande Brevväxling EPUB

Ensamheter : En Utforskande Brevväxling PDF

Descargar Libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling

Libro Ensamheter : En Utforskande Brevväxling de Karin Dahlberg

Libro Online Ebook Ensamheter : En Utforskande Brevväxling

Sinopsis del libro

Ensamhet är ett mångtydigt mänskligt fenomen. Den kan encalla både en tillgång och en börda. I en personlig brevväxling belyser författarna detta gåtfulla fenomen.Läs merVad är ensamhet? Hur kan vi förstå ensamhet? Kan vi upphäva ensamhet? I denna brevväxling desgastan författarna vänder och vrider de på ensamhet som företeelse och begrepp. I det sammanhanget berörs även andra existentiella innebörder som skuld och skam, val som görs i livet och upplevelser av tid och rum. Upplevelser av ensamhet knyts också till vårdlidande, det vill säga det onödiga lidande som orsakas av vårdande. Breven rör sig desgastan teori och det praktiskt konkreta, desgastan den personliga reflektionen och den vetenskapliga förståelsen. Genom textens originella tilltal vänder sig boken inte bara till dem som möter människor i sina yrken utan också till en bred allmänhet. Ensamhet angår oss allá.Om författarnaDe tre författarna har lång erfarenhet av såväl sjukvård som akademisk forskning: Karin Dahlberg är författare och professor i vårdvetenskap. Carl-Magnus Stolt är läkare, författare och var Sveriges förste professor i humanistisk medicin. Helena Dahlberg är idéhistoriker, dansare och filosof. | Karin Dahlberg