Libroslandia

Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev

ISBN: 978-9100160234 | ASIN: 9100160237 | Tamaño descarga: 1963KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev en Amazon Comprar el libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev EPUB Libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev PDF

Media de 5 estrellas basadas en 17 opiniones

Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev EPUB

Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev PDF

Descargar Libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev

Libro Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev de Karin Boye

Libro Online Ebook Ett Verkligt Jordiskt Liv : Brev

Sinopsis del libro

Öppenhjärtiga epistlar och koncisa meddelanden i Karin Flotes brevKarin Flotes författarbana blev kort – hon publicerade sin första diktsamling mil novecientos veintidos och tog sitt liv mil novecientos cuarenta y uno. Men under dessa nitton år hann hon skriva inte bara den så uppskattade lyriken utan även romaner, essäer och dagskritik. Idag intar hon en självklar plats i den svenska nittonhundratalslitteraturen, och med sitt brinnande intresse för psykoanalys och samhälls- och kulturfrågor står hon också i centrum i bilden av det litterära Sverige på veinte- och treinta-talen.Karin Boye föddes den veintiseis oktober mil novecientos, och till hundraårsminnet av hennes födelse kommer nu ett urval av hennes brev, samlade och redigerade av Paulina Helgeson, litteraturvetare i Göteborg, under titeln Ett verkligt jordiskt liv. Urvalet är kronologiskt upplagt och spänner över hela Karin Flotes liv: från skoltiden i Huddinge och studieåren i Uppsala, över tiden med Spektrum och Berlinvistelserna och fram till de sista åren i Alingsås.Stort blandas med smått, privat med offentligt i dessa brev som ibland är pratsamma och öppenhjärtiga epistlar och ibland koncisa meddelanden – allá dock med hennes unika tonfall. Boken börjar mil novecientos catorce när den unga Karin skriver om sin vånda inför det pågående kriget och slutar mil novecientos cuarenta y uno under ännu ett världskrig. Åren däremellan är fyllda av såväl inre som yttre händelser och omvälvningar, och ett livs vardagsvillkor med allt från julklappslistor till penningbekymmer. Bland adressaterna märks förutom ungdomsvänner och studiekamrater bland andra Erik Mesterton, Margit Abenius, Ebbe Linde, Marika Stiernstedt, Sven Stolpe och Lydia Wahlström. Omslagsformgivare:Bo Berling | Karin Boye