Libroslandia

Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento

ISBN: 978-8497829809 | ASIN: 8497829808 | Tamaño descarga: 1992KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento en Amazon Comprar el libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento EPUB Libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento PDF

Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento EPUB

Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento PDF

Descargar Libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento

Libro Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento de Xulio Ríos

Libro Online Ebook Galicia Solidaria: O Sistema Galego De Cooperación Ao Desenvolvemento

Sinopsis del libro

Galicia solidaria é un libro de autoría colectiva, coordinado por Xulio Ríos e Carlos Teijo, que analiza o sistema galego de cooperación ao desenvolvemento desde unha visión panorámica, abordando a súa evolución e manifestación desde a opinión reflexiva dos propios protagonistas e a partir de diferentes ópticas. O papel institucional, a axuda humanitaria, o comercio xusto, os medios de comunicación, a educación, o contexto galego, o sistema internacional, a acción exterior, a evolución, o marco normativo… son algúns dos temas que se dan cita neste libro que pon de manifesto que é posible mudar o mundo. A cooperación é un instrumento transformador que constribúe non só a mellorar o estatus das persoas desfavorecidas senón tamén a sementar unha conciencia crítica e solidaria sobre o mundo. As sociedades desenvolvidas temos unha especial responsabilidade á hora de promover unha orde internacional máis xusta e equitativa. Desde Galicia, persoas, colectivos, entidades e institucións impulsan diferentes dinámicas de cooperación internacional que tratan de acompañar os procesos de desenvolvemento nos países do Sur, ao tempo que promoven iniciativas dirixidas á cidadanía galega para alentar o compromiso e o fomento destas políticas. Este libro explica todas as claves. | Xulio Ríos