Libroslandia

Guía Das Plantas De Galicia

ISBN: 978-8497829397 | ASIN: 8497829395 | Tamaño descarga: 4933KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Guía Das Plantas De Galicia en Amazon Comprar el libro Guía Das Plantas De Galicia en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Guía Das Plantas De Galicia EPUB Libro Guía Das Plantas De Galicia PDF

Media de 3 estrellas basadas en 7 opiniones

Guía Das Plantas De Galicia EPUB

Guía Das Plantas De Galicia PDF

Descargar Libro Guía Das Plantas De Galicia

Libro Guía Das Plantas De Galicia de Xosé Ramón García

Libro Online Ebook Guía Das Plantas De Galicia

Sinopsis del libro

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un instrumento indispensable para o bien coñecemento básico da actual vegetación do noso país. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miúdo das especies que os estudosos y también afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos paseos polo seu contorno.O libro comeza cunha introdución xeral na que se trata da recolección, preparación y también conservación das plantas, nomenclatura botánica, posibilidades de internet y también xeoloxía de Galicia. Inclúese normativa legal sobre protección 2 hábitats naturais, o bien Catálogo galego de especies ameazadas y también o bien Rexistro de especies de interese galego. Logotipo, aborda a obra as claves dicotómicas que dejan a determinación anuda o bien nivel de especie, para entrar nas fichas descritivas das familias y también nas mil trescientos ochenta y seis especies (a maior parte das que aparecen en Galicia), indicándose o bien nome considerado adecuado, sinónimos, nomes populares en galego y también castelán, descrición “con singular atención ás características que teñen valor diferencial”, hábitats máis habituais y también época de floración.A Guía das Plantas de Galicia contén, ademais, máis de mil fotografías que ilustran o bien aspecto xeral da planta ou aspectos relevantes para a súa identificación, así como debuxos nos casos en que se considera oportuno. Esta obra monumental remata cun léxico en que se glosan os termos empregados. | Xosé Ramón García