Libroslandia

Guia De Productes Fitosanitaris 1997

ISBN: 978-8439344339 | ASIN: 8439344333 | Tamaño descarga: 849KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997 en Amazon Comprar el libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997 en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997 EPUB Libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997 PDF

Media de 3 estrellas basadas en 7 opiniones

Guia De Productes Fitosanitaris 1997 EPUB

Guia De Productes Fitosanitaris 1997 PDF

Descargar Libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997

Libro Guia De Productes Fitosanitaris 1997 de Desconocido

Libro Online Ebook Guia De Productes Fitosanitaris 1997

Sinopsis del libro

Darrera actualització de la guia, que s’ha fet necessària a causa de l’aparició de nous productes plaguicides i de la desaparició d’altres. També dóna a conèixe r les noves disposicions legals. El seu objectiu és contribuir a una més gran ra cionalització de l’ús dels productes fitosanitaris i ajudar a posar en marxa nou s sistemes de lluita contra les plagues. | Desconocido