Libroslandia

Guia Pràctica De Silvicultura

ISBN: 978-8439329640 | ASIN: 8439329644 | Tamaño descarga: 4160KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Guia Pràctica De Silvicultura en Amazon Comprar el libro Guia Pràctica De Silvicultura en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Guia Pràctica De Silvicultura EPUB Libro Guia Pràctica De Silvicultura PDF

Media de 4 estrellas basadas en 16 opiniones

Guia Pràctica De Silvicultura EPUB

Guia Pràctica De Silvicultura PDF

Descargar Libro Guia Pràctica De Silvicultura

Libro Guia Pràctica De Silvicultura de Salvador Alemany I Parer

Libro Online Ebook Guia Pràctica De Silvicultura

Sinopsis del libro

Llibre estructurat en quatre capítols: en el primer s’exposen els conceptes bàsi cs sobre la silvicultura i en el tercer sobre les repoblacions. El segon i el qu art tracten de les característiques silvícoles de les espècies forestals més fre qüents a Catalunya. | Salvador Alemany I Parer