Libroslandia

Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg

ISBN: 978-9185597222 | ASIN: 9185597228 | Tamaño descarga: 2281KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg en Amazon Comprar el libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg EPUB Libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg PDF

Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg EPUB

Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg PDF

Descargar Libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg

Libro Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg de Lars O. Carlsson

Libro Online Ebook Hela Världen är På Plats : Konsulaten I Göteborg / The Conslar Corps In Gothenburg

Sinopsis del libro

Beskrivning: Göteborg är en internationell handels- och mötesplats. I boken Hela världen är på plats beskrivs staden Göteborgs historiska och ekonomiska utveckling ur ett unikt och spännande perspektiv. Färgstarka konsuler har genom alla tider starkt bidragit till utvecklingen av stadens affärsliv. Flera av dessa har också haft en stor betydelse när det gäller såväl export som import. Boken ger intressanta upplysningar om denna krets av utvalda personer. Initiativet till boken har tagits av Konsulära Kåren i Göteborg, som låtit Ulf Andersson, förste arkivarie på Landsarkivet i Göteborg, ta fram namn på samtliga konsuler och konsulat från stadens tidiga år fram till våra dagar. Det är första gången ett sådant dokument sammanställts och nu presenteras. Göteborgsförfattaren Lars O. Carlsson beskriver på ett överskådligt sätt den internationella handelsstadens utveckling och presenterar kåserande porträtt över några utvalda konsuler. Spännande fakta varvas med roliga anekdoter om exempelvis Karin Boyes farfar, som var Preussens konsul, om William Widgery Thomas Jr, som var en sann Sverigevän från Amerika, om konsul Jonas Alströmer, som introducerade potatisen i Sverige och hur en av Frankrikes första konsuler i Göteborg, J. A. Fournier, aktivt bidrog till att Bernadotte valdes till svensk tronföljare. Boken ger svar på många intressanta frågor, men väcker också nya funderingar, exempelvis om alla livsöden som döljer sig bakom konsulernas namn och befattningar. | Lars O. Carlsson