Libroslandia

Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda

ISBN: 978-9197971447 | ASIN: 9197971448 | Tamaño descarga: 4691KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda en Amazon Comprar el libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda EPUB Libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda PDF

Media de 2 estrellas basadas en 20 opiniones

Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda EPUB

Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda PDF

Descargar Libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda

Libro Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda de F. William Engdahl

Libro Online Ebook Hotet Mot Livet : Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda

Sinopsis del libro

Detta är ingen vanlig bok om riskerna med gmoDenna väl dokumenterade bok fokuserar på hur en liten sociopolitisk amerikansk elit har försökt etablera kontrollen över själva grunden för mänsklig överlevnad – införskaffandet av vårt dagliga bröd. “Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna”, örklarade den förre amerikanske utrikes-ministern Henry Kissinger i mitten av mil novecientos setenta-talet. Detta är ingen vanlig bok om de ekologiska och hälsomässiga riskerna med genetiskt modifierade organismer (gmo). Det är en bok om den dolda historien bakom en högaktuell och ödesmättad fråga som ingen människa undkommer att ta ställning till – den genetiska revolutionen. Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda är en ögonöppnare, ett måste för allá de som söker en djupare kunskap om kopplingarna desgastan den genetiska revolutionen, den gröna revolutionen och eugeniken, den “vetenskap” som sysslar med rashygien, och för allá de som har åtagit sig att verka för social rättvisa i världen och för varje människas rätt att fatta välgrundade beslut baserade på relevanta fakta. “Det som är så skrämmande med Engdahls syn på världen är att den är så realistisk. Även om vår civilisation har byggts på humanistiska ideal, har allting i den ‘fria marknadens’ nya tidsålder – vetenskap, handel, jordbruk och till och med utsäde – blivit till vapen i händerna på ett fåtal globala företagsbaroner och deras politiska medlöpare.” – Árpád Pusztai, biokemist, f.d. forskare parra Rowett Research Institute, Skottland”Om du vill få kunskap om den sociopolitiska agendan – varför bioteknikföretagen insisterar på att sprida gm-utsäden över hela världen – bör du läsa denna väl dokumenterade bok. Du kommer att förstå hur dessa företag vill uppnå kontroll över hela mänskligheten, och varför vi måste göra motstånd …” – Marijan Jošt, professor i genetik parra Agriculture College Križevci, Kroatien”Boken är som en mordgåta med en otrolig dimension, där fyra jättelika angloamerikanska agroindustriella konglomerat inte tvekar att använda gmo för att få kontroll över själva medlen för vårt uppehälle …” – Anton Moser, professor i bioteknik, Graz, Österrike | F. William Engdahl