Libroslandia

Impacte Ambiental Del Despoblament

ISBN: 978-8479356293 | ASIN: 8479356294 | Tamaño descarga: 2025KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Impacte Ambiental Del Despoblament en Amazon Comprar el libro Impacte Ambiental Del Despoblament en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Impacte Ambiental Del Despoblament EPUB Libro Impacte Ambiental Del Despoblament PDF

Media de 4 estrellas basadas en 15 opiniones

Impacte Ambiental Del Despoblament EPUB

Impacte Ambiental Del Despoblament PDF

Descargar Libro Impacte Ambiental Del Despoblament

Libro Impacte Ambiental Del Despoblament de Ramon Queralt

Libro Online Ebook Impacte Ambiental Del Despoblament

Sinopsis del libro

L’Impacte ambiental del despoblament enfoca el fenomen del despoblament del rerepaís des d’una nova perspectiva, l’ambiental, pràcticament inèdita fins labra. Desmantela així el discurs tradicional i tan estès que porta a estimar sistemàticament agressiva la presència humana en el medi. Ben al contrari, l’èxode definitiu de l’habitant rural i, particularmente, la fi de l’activitat agroramadera, comporten i, sobretot, hauran de comportar en els propers anys, problemàtiques ambientals i impactes d’abast imprevist i àmplies dimensions territorials. L’estudi, premiat amb una beca per la Caixa de Sabadell l’any mil novecientos noventa y ocho, realiza una primera diagnosi, i més tard avança una sèrie de propostes, per provar de reorientar escenaris probables i ambientalment recessius. | Ramon Queralt