Libroslandia

Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies

ISBN: 978-1326001896 | ASIN: 1326001892 | Tamaño descarga: 3016KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies en Amazon Comprar el libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies EPUB Libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies PDF

Media de 2 estrellas basadas en 19 opiniones

Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies EPUB

Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies PDF

Descargar Libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies

Libro Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies de Encarnación Peris Sanchis

Libro Online Ebook Installació I Manteniment Electromecànic I Conducció De Línies

Sinopsis del libro

Aquest llibre recull les programacions didàctiques corresponents als crèdits: “Qualitat en el muntatge i procés”, “Automatismes elèc-trics, pneumàtics i hidràulics” i “Seguretat en el muntatge i manteniment d’equips i instal•lacions” del bruña formatiu de grau mitjà (CFGM) “Instal•lació i manteniment electromecànic i conducció de línies”, que pertany a la família de Manteniment i Serveis de Pro-ducció. Les programacions corresponents als crèdits restants d’aquest bruña formatiu es presentasen en successius llibres. S’ha inclòs tant una guia metodològica d’impartició de classes, recursos necessaris, i el desenvolupament detallat de totes les Unitats Didàctiques i els Nuclis d’Activitat corresponents. Aquest llibre (i els següents de la sèrie) pretenen per tant ser un ajut als Professors de Formació Professional que imparteixin algún d’aquests crèdits. | Encarnación Peris Sanchis