Libroslandia

Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro

ISBN: 978-9187007828 | ASIN: 9187007827 | Tamaño descarga: 4095KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro en Amazon Comprar el libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro EPUB Libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro PDF

Media de 3 estrellas basadas en 20 opiniones

Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro EPUB

Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro PDF

Descargar Libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro

Libro Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro de Håkan Wallander

Libro Online Ebook Jord : Funderingar Kring Grunden För Vår Tillvaro

Sinopsis del libro

Årets Trädgårdsbok dos mil trece i nytryck! Håkan Wallander är professor i markbiologi och har stora kunskaper om det organiska material som täcker en stor del av jordens yta: nämligen jord. Gemensamt för lerjord och sandjord, jord med lågt och högt PH-värde och jord med olika mängd svampar och bakterier, är att den – i allá former – är livsnödvändig för människans existens på jorden. I boken blandas vetenskap med författarens egna erfarenheter, vilket ger en lättöverskådlig och spännande vinkel på ett ämne som tidigare varit outforskat i populärvetenskapen.   “Wallander öppnar dörren till en helt ny värld av mångfald underytan och han gör det med en berättarglädje som lockar till sträckläsning.”- Olle Östklint, Jönköpings-Posten “Boken Jord ger “jordnära” människor en mycket givande läsupplevelse.” – Torbjörn Andersson, Sörmlandsbygden | Håkan Wallander