Libroslandia

Kreativitet På Plats

ISBN: 978-9186637026 | ASIN: 9186637029 | Tamaño descarga: 557KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Kreativitet På Plats en Amazon Comprar el libro Kreativitet På Plats en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Kreativitet På Plats EPUB Libro Kreativitet På Plats PDF

Media de 2 estrellas basadas en 19 opiniones

Kreativitet På Plats EPUB

Kreativitet På Plats PDF

Descargar Libro Kreativitet På Plats

Libro Kreativitet På Plats de Lotta Braunerhielm

Libro Online Ebook Kreativitet På Plats

Sinopsis del libro

Kreativitet är ett positivt laddat begrepp och politiker argumenterar för att samhällets kapacitet för kreativitet och nytänkande måste öka, framförallt av ekonomiska men också av sociala skäl.Senhösten dos mil ocho samlades ett antal forskare till ett tvådagars seminarium parra Karlstads universitet. De fokuserade på den kreativa kraften hos individer som entreprenörer, eldsjälar och innovatörer på framförallt den svenska landsbygden. Merparten av föredragshållarna parra det nämnda seminariet har bidragit med kapitel i boken.Grundfrågorna som belyses handlar om varför vissa platser och regioner anses encalla kreativa och om det finns historiska eller kulturella förhållanden som kan förklara varför vissa platser eller regioner är mer kreativa än andra. Förhoppningen är att texterna kan utgöra en inspirationskälla till fortsatt diskussion och utveckling bland forskare och praktiker.Antologin behandlar kreativitet, kultur och ekonomi och eftersträvar att belysa platsens förutsättningar för kreativitet genom dess historia, individer, kulturer, entreprenörer och så vidare.Boken riktar sig till studenter, forskare och praktiker inom såväl de ekonomiska, samhällsvetenskapliga som upplevelseorienterade områdena. | Lotta Braunerhielm