Libroslandia

La Ramaderia A Lleida

ISBN: 978-8479351670 | ASIN: 8479351675 | Tamaño descarga: 1476KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro La Ramaderia A Lleida en Amazon Comprar el libro La Ramaderia A Lleida en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro La Ramaderia A Lleida EPUB Libro La Ramaderia A Lleida PDF

Media de 2 estrellas basadas en 12 opiniones

La Ramaderia A Lleida EPUB

La Ramaderia A Lleida PDF

Descargar Libro La Ramaderia A Lleida

Libro La Ramaderia A Lleida de Francisco García

Libro Online Ebook La Ramaderia A Lleida

Sinopsis del libro

El procés de desenvolupament de l’economia i de la societat lleidatana en els quatre darrers decennis s’ha assentat, fonamentalment, en 2 pilars: d’una banda, la ramaderia industrial i l’agroindústria que d’ella se’n deriva i, d’una altra, la fruticultura de regadiu. Aquesta obra pretén de disseccionar amb objectivitat i rigor el funcionament i característiques de la ramaderia industrial a Lleida. Aquesta anàlisi es fa des d’una triple perspectiva. En un primer lloc, s’estudien les bases sòcio-econòmiques i, àdhuc, polítiques que es troben en el rerafons del especial model de creixement industrial de la ramaderia lleidatana. En segon lloc, s’investiguen les actuals estructures productives del campo pecuari i, finalment, s’interpreten les relacions de dependència, marcadament desiguals, que s’estableixen entre la ramaderia i les indústires de pinsos i de productes carnis i làctics. A partir d’aquest punt, l’autor medita sobre les conseqüències territorials i, sobretot, socials que aquest model industrial ramader ha tingut i continua tenint en una bona part de les explotacions familiars de Lleida. I, tot plegat, sense deixar de banda les repercussions que imposa, tant per Lleida, com per Catalunya i Espanya, la nova realitat econòmica marcada per la configuració del Mercat Únic Europeu. | Francisco García