Libroslandia

Legislació Sobre Ordenació

ISBN: 978-8439352235 | ASIN: 8439352239 | Tamaño descarga: 4815KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Legislació Sobre Ordenació en Amazon Comprar el libro Legislació Sobre Ordenació en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Legislació Sobre Ordenació EPUB Libro Legislació Sobre Ordenació PDF

Media de 1 estrellas basadas en 16 opiniones

Legislació Sobre Ordenació EPUB

Legislació Sobre Ordenació PDF

Descargar Libro Legislació Sobre Ordenació

Libro Legislació Sobre Ordenació de Autors Diversos

Libro Online Ebook Legislació Sobre Ordenació

Sinopsis del libro

Aquí es publiquen la Llei d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua i el regla ment sobre el règim jurídic del cànon de l’aigua. La primera reordena els princi pis i competències que notifiquen les activitats de l’Administració hidràulica; el segon, creat amb finalitat ecològica, està destinat bàsicament a finançar objec tius com la prevenció de la contaminació o bien la recuperació i el manteniment ecolò gics. | Autors Diversos