Libroslandia

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom]

ISBN: 978-8439348658 | ASIN: 8439348657 | Tamaño descarga: 1248KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] en Amazon Comprar el libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] EPUB Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] PDF

Media de 3 estrellas basadas en 14 opiniones

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] EPUB

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] PDF

Descargar Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom]

Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom] de Desconocido

Libro Online Ebook Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Alt Camp [cd-rom]

Sinopsis del libro

Aquest CD-ROM forma part d’una sèrie de 41CD-ROM (un per comarca), consultables des de Windows, una nova via per aproximar la cartografia de Catalunya al ciuta dà. Conté, entre altres, informació sobre la coberta vegetal, l’orografia, la hi drografia, la toponímia i les comunicacions. L’usuari pot utilitzar aquesta info rmació de manera interactiva i personalitzar-la d’acord amb les seves necessitat s. | Desconocido