Libroslandia

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès

ISBN: 978-8439348993 | ASIN: 8439348991 | Tamaño descarga: 513KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès en Amazon Comprar el libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès EPUB Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès PDF

Media de 2 estrellas basadas en 18 opiniones

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès EPUB

Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès PDF

Descargar Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès

Libro Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès de Desconocido

Libro Online Ebook Mapa Comarcal De Catalunya 1:50 000 Ràster. Solsonès

Sinopsis del libro

Aquest CD-ROM forma part d’una sèrie de 41CD-ROM (un per región), consultables des de Windows, una nova vía per acercar la cartografia de Catalunya al ciuta dà. Conté, entre altres, informació sobre la coberta vegetal, l’orografia, la hi drografia, la toponímia i les comunicacions. L’usuari pot utilitzar aquesta info rmació de forma interactiva i personalitzar-la d’acord amb les seves necessitat s. | Desconocido