Libroslandia

Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000

ISBN: 978-8439360056 | ASIN: 8439360053 | Tamaño descarga: 1598KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 en Amazon Comprar el libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 EPUB Libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 PDF

Media de 2 estrellas basadas en 9 opiniones

Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 EPUB

Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 PDF

Descargar Libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000

Libro Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000 de Desconocido

Libro Online Ebook Mapa Geològic De Catalunya 1:100 000

Sinopsis del libro

Conjunt de llibre i mapa que aporta, entre altres, informació sobre la situació geològica, l’estratigrafia, la història geològica i els recursos miners, hidroge ològics i d’hidrocarburs d’aquesta zona geogràfica. És el primer mapa geològic q ue es publica a aquesta escala, més capaz per a usos més específics que la cartog rafia geològica de síntesi existent fins labra, a escales més petites. | Desconocido