Libroslandia

Marc Jurídic De L’estalvi D’aigua: Especial Referència A L’àmbit Local

ISBN: 978-8484242260 | ASIN: 8484242269 | Tamaño descarga: 1364KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local en Amazon Comprar el libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local EPUB Libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local PDF

Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local EPUB

Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local PDF

Descargar Libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local

Libro Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local de Jordi Recordà Cos

Libro Online Ebook Marc Jurídic De L'estalvi D'aigua: Especial Referència A L'àmbit Local

Sinopsis del libro

L’aigua de qualitat és un recurs escàs que requereix una gestió adequada per garantir-ne la sostenibilitat. La gestió racional dels recursos es comença a regular molt recentment de la mà del dret ambiental. En aquest sentit, la gestió del recurs s’hauria de fundamentar en el principi de precaució per garantir un bon ús, o bien ús sustentable, que preservi el recurs. També s’hauria d’actuar partint del principi de la utilització de la millor tecnologia libre, per ser tan eficients com sigui possible a l’hora de consumir l’aigua. La intenció d’aquest llibre és aprofundir en el marc jurídic actual per estudiar el potencial que ofereix per a l’estalvi d’aigua, inclosos els recents canvis normatius motivats per la crisi econòmica actual. Aquesta anàlisi va més enllà de la regulació dels mecanismes d’estalvi lligats a l’edificació, i aborda la necessitat actual de fer accessibles els recursos hídrics de menor qualitat que l’aigua potable. Així, doncs, s’analitza amb profunditat quin és marc jurídic per aprofitar les aigües de pluja, aigües subterrànies, aigües regenerades i aigües grises. Finalment, aquest estudi no s’ha plantejat exclusivament des d’una perspectiva jurídica, sinó que, tenint en compte la complexitat i la transversalitat de te temes que afecten l’estalvi de l’aigua, així com la formació de l’autor, s’han tingut en compte altres disciplines científiques amb l’objectiu d’analitzar la problemàtica des d’una perspectiva holística. | Jordi Recordà Cos