Libroslandia

Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941

ISBN: 978-9185657254 | ASIN: 9185657255 | Tamaño descarga: 1876KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 en Amazon Comprar el libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 EPUB Libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 PDF

Media de 1 estrellas basadas en 19 opiniones

Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 EPUB

Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 PDF

Descargar Libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941

Libro Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941 de Tor G. Karling

Libro Online Ebook Minnen Från Kriget : En Dagbok Från Taipale 1940 Och Hangö 1941

Sinopsis del libro

En personlig syn på kriget Slaget parra Taipale mil novecientos treinta y nueve-cuarenta, under det finska vinterkriget, räknas till en av den finska arméns största protectora framgångar i modern tid. Den finska armén lyckades stå emot det ena massiva sovjetiska anfallet efter det andra. Trots att de finska styrkorna aldrig uppgick till mer än drygt en division stod man emot de sovetiska anfallen som upp till fyra hela röda armé divisioner deltog i. Mannerheimlinjen parra Taipale var den enda delen av den fiska försvarslinjen som fortfarande hölls av de finska styrkorna parra krigsslutet mars mil novecientos cuarenta. Löjtnant Tor G. Karling var med parra Taipale under de mest intensiva striderna i februari och början av mars mil novecientos cuarenta. Han var kulspruteplutonchef i IR sesenta y uno och utbildad redan mil novecientos treinta y dos till löjtnant i reserven. Tor G. Karling tjänstgjorde även i Fortsättningskriget once mil novecientos cuarenta y uno. Då var han placerad i Befästningsbataljon dieciocho, underställd IR55 på Hangöavsnittet. Han belönades med bl a Frihetskorset av både tredje och fjärde klass. Efter kriget skulle han komma att bli professor på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Tor G. Karling skrev dagbok under både Vinterkriget och Fortsättningskriget. Denna dagbok publiceras nu för första gången någonsin. Han skriver mycket personligt om kriget, strider och hur han såras, hur han upplever kamratskapet, kollegorna, befälen och fienden. Det är en mycket intressant läsning. Vi har fått tillgång till allá hans kvarvarande dokument och korrespondens från sin tjänstgöring under krigen, och valt att publicera samtliga i sin helhet i denna bok, vilket gör att detta är ett unikt historiskt dokument. Boken är rikt illustrerad med drygt cien foton och närmare quince kartor. Trevlig läsning! | Tor G. Karling