Libroslandia

Miró-dalmau-gasch. L’aventura Per L’art Modern

ISBN: 978-8439324720 | ASIN: 8439324723 | Tamaño descarga: 1035KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern en Amazon Comprar el libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern EPUB Libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern PDF

Media de 4 estrellas basadas en 8 opiniones

Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern EPUB

Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern PDF

Descargar Libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern

Libro Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern de Autors Diversos

Libro Online Ebook Miró-dalmau-gasch. L'aventura Per L'art Modern

Sinopsis del libro

Catàleg de l’exposició festejada a Barna, amb motiu del centenari del naixem ent de l’artista. Miró, Gasch i Dalmau -els 3 personatges que centren l’expo sició- presenten una sòlida relació, que el llibre reflecteix, i suposen una int eracció fonamental per a la consolidació de l’avantguarda artística a la Catalun ya dels anys vint, d’acord amb la coalició entre creativitat, crítica i mercat. | Autors Diversos