Libroslandia

Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques

ISBN: 978-8416115938 | ASIN: 8416115931 | Tamaño descarga: 4979KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques en Amazon Comprar el libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques EPUB Libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques PDF

Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques EPUB

Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques PDF

Descargar Libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques

Libro Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques de Accid

Libro Online Ebook Noves Tendències En Informació Financera: Bases Conceptuals I Aplicacions Pràctiques

Sinopsis del libro

En un entorn canviant i global com el qual vivim, assistim des de fa molts anys a un continu procès d’actualització, tant a nivell nacional com internacional, de la comptabilitat i la seva normativa. Amb aquesta publicació pretenem posar sobre la taula un tema sempre d’actualitat, com són els reptes i noves tendències per a la millora de la informació financera. Entre altres temes, s’analitza l’Informe de Gestió i la seva relació amb les Memòries de Sostenibilitat i l’Informe Integrat. També s’analitza l’estructura del compte del triple resultat, l’estat de fluxos d’efectiu i la problemàtica de les deterioracions d’actius, així com la dels ràtios que menteixen. A l’apartat de casos, s’analitzen organitzacions com Gas Natural Fenosa, F. C. Barna i Gowex. | Accid