Libroslandia

Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L’illa De Mallorca, 1400-1660 )

ISBN: 978-8499841724 | ASIN: 8499841724 | Tamaño descarga: 2329KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) en Amazon Comprar el libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) EPUB Libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) PDF

Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) EPUB

Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) PDF

Descargar Libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 )

Libro Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 ) de Gabriel Jover I Avellà

Libro Online Ebook Possessions, Renda De La Terra I Treball Assalariat: L'illa De Mallorca, 1400-1660 )

Sinopsis del libro

Aquesta col·lecció d’assaigs vol aprofundir en alguns dels trets originaris de l’estructura agrària mallorquina moderna. D’una banda replanteja la interpretació sobre la formació dels patrimonis agraris de l’aristocràcia durant els segles XV i XVI; emfasitzant el paper que tingué la desigualtat al si de les comunitats vilatanes en l’emergència de la enorme propietat i la precocitat d’alguns d’aquests processos. En segon lloc estudia el procés de formació de les possessions i averigua en la lògica econòmica de les grans hisendes i de les seves unitats d’explotació. Seguidament analitza l’organització de l’espai, els sistemes d’usos del sòl i les estratègies que seguiren els terratinents per fer front als increments dels costos econòmics que comportava la intensificació del cultiu. Per últim, estudia la difusió del contracte d’arrendament a curt termini, i tracta d’analitzar les relacions entre els processos d’intensificació agrària i la distribució de l’excedent entre terratinents, arrendataris i assalariats. nn | Gabriel Jover I Avellà