Libroslandia

Sånger Och Stenar = Canti E Pietre

ISBN: 978-9187179488 | ASIN: 9187179482 | Tamaño descarga: 4374KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre en Amazon Comprar el libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre EPUB Libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre PDF

Media de 3 estrellas basadas en 11 opiniones

Sånger Och Stenar = Canti E Pietre EPUB

Sånger Och Stenar = Canti E Pietre PDF

Descargar Libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre

Libro Sånger Och Stenar = Canti E Pietre de Maura Del Serra

Libro Online Ebook Sånger Och Stenar = Canti E Pietre

Sinopsis del libro

Ni, girlander av stenar runt tystnadens stilla låga, skänker rörelse åt handen, ljus åt ögat, vingar åt hjärtat Konst är möten och annorlunda (möjliga) världar. Som när poesi och skulptur möts, korsbefruktar och berika varandra, kan det öppna våra ögon. Poeten Maura del Serra (född mil novecientos cuarenta y ocho) och skulptören Staffan Nihlén (född mil novecientos veintinueve) leder oss in i gränslandet desgastan poesi och skulptur, till ett gränssnitt desgastan två konstnärer som varken kan eller vill välja desgastan nuet och det förflutna eller desgastan natur och mänsklighet, som kritikern och författaren Olle Granath skriver i sitt förord. Boken är tvåspråkig (svenska/italienska). | Maura Del Serra