Libroslandia

Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok

ISBN: 978-9127758834 | ASIN: 9127758834 | Tamaño descarga: 943KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok en Amazon Comprar el libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok EPUB Libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok PDF

Media de 5 estrellas basadas en 6 opiniones

Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok EPUB

Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok PDF

Descargar Libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok

Libro Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok de Ulf Bergqvist

Libro Online Ebook Sol 3000 Geografi 7-9 Elevbok

Sinopsis del libro

Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå dos-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur böckerna. Du kan också sin coste ladda ned lärarhandledningarna till Fokus-böckerna. Det här är SOL tres mil Geografi:GrundmaterialElevbok- Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk seis, siete ,8 och nueve) CD-böcker- Inläsningar av elevböckernas texter. Lärarpraktika- En pärm till varje årskurs och ämne. Stadiebok för åk setenta y nueve- Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs setenta y nueve i ett ämne. Horisont- Här har vi samlat allá elevböcker för en årskurs (finns för åk siete, ocho och nueve). ExtramaterialElevmaterial Ryssland- Geografi till årskurs nueve.  Frågebank- Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov. LättmaterialMinikurs- Lättare version som används tillsammans med den ordinarie elevboken. Fokus, elevbok- För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk. Fokus, arbetsbok- Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker. Fokus, arbetsbok med ordlista- Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk. | Ulf Bergqvist