Libroslandia

Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok

ISBN: 978-9127421776 | ASIN: 9127421775 | Tamaño descarga: 1545KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok en Amazon Comprar el libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok EPUB Libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok PDF

Media de 2 estrellas basadas en 5 opiniones

Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok EPUB

Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok PDF

Descargar Libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok

Libro Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok de Christer Jonasson

Libro Online Ebook Sol 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok

Sinopsis del libro

SOL cuatro mil Fokus Elevbok UtmaningenDu känner säkert igen situationen: flera av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem att hänga med i talad svenska, men har läs- och skrivsvårigheter eller diagnosticerad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har svenska som sitt andraspråk. Allá finns i samma klassrum. Lösningen Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör texter lättlästa. Fokus fungerar! Hur är elev- och arbetsböckerna bearbetade? De innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i stora SOL. Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar, och orsakssammanhangen är tydligare förklarade vilket gör att kraven på läsaren att göra inferenser (läsa mellanraderna) är mindre. Vi skriver i princip ut allá förkortningar. Elevböckerna innehåller inga uppgifter som stör läsningen. | Christer Jonasson