Libroslandia

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae

ISBN: 978-9188506788 | ASIN: 9188506789 | Tamaño descarga: 4995KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae en Amazon Comprar el libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae EPUB Libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae PDF

Media de 3 estrellas basadas en 18 opiniones

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae EPUB

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae PDF

Descargar Libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae

Libro Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae de Per Douwes

Libro Online Ebook Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-vespidae

Sinopsis del libro

Sociala byggnadskonstnärer När myror och getingar kommer på tal väcks olika känslor inom oss. De kan encalla av det negativa slaget om man fått myror i brallan av att ha suttit på en tuva med rödmyror eller råkat komma åt ett getingbo. Parra närmare bekantskap kanske motviljan byts i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller myrornas välordnade samhällen. Den röda skogsmyran med sina stora stackar är kanske den mest kända myran för de flesta, men vad många inte vet är att endast dieciseis av våra ochenta y uno arter myror bygger stackar. Bara honorna har gadd En av de viktigaste funktionerna med getingarnas gadd är att den gör det möjligt för dem att paralysera byten och att försvara boet. De solitära arterna måste kunna se till att den egna larven har färsk mat att tillgå medan den växer. Att lägga upp ett skyddat näringsförråd för den egna avkomman förutsätter att bytet inte är dött, bara paralyserat. De samhällsbyggande sociala arterna lever nästan uteslutande som rovdjur. De dödar sina byten som de sen matar sina larver med. På det sättet får larverna en proteinrik kost och kan växa snabbt. | Per Douwes