Libroslandia

The Synthetic Supernatural

ISBN: 978-9179361044 | ASIN: 9179361048 | Tamaño descarga: 2486KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro The Synthetic Supernatural en Amazon Comprar el libro The Synthetic Supernatural en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro The Synthetic Supernatural EPUB Libro The Synthetic Supernatural PDF

Media de 3 estrellas basadas en 14 opiniones

The Synthetic Supernatural EPUB

The Synthetic Supernatural PDF

Descargar Libro The Synthetic Supernatural

Libro The Synthetic Supernatural de Matti Kallioinen

Libro Online Ebook The Synthetic Supernatural

Sinopsis del libro

Boken är den första omfattande presentationen av hans verk i tryckt form och innehåller, förutom mängder av fotografier och teckningar texter av Robert Stasinski, Petter Kallioinen och konstnären själv. Så här kommenterar han arbetet med boken: “Boken är en hybrid desgastan konstkatalog och artist book. För mig har gränserna desgastan skiss, produktion och dokumentation aldrig varit skarpa, allá bilder är del av ett större betydelsebyggande flöde. Jag ser boken som en kompost där projekt från de senaste tío åren ligger och avsöndrar sitt näringsinnehåll över varandra. Mina verk har inte velat anpassa sig till befintliga distributionsnät och marknader, bokformen gör dem tillgängliga och ger en överblick som varit svår att ha tidigare. Min essä om det “syntetiskt övernaturliga” utgår från tankar kring den konstnärliga processen, med inspiration från nutida perceptionspsykologi, robotik och evolutionsbiologi. Denna text från “insidan” hakar på många punkter i de två andra essäerna, skrivna av konstkritikern Robert Stasinski och min bror Petter Kallioinen, experimentell psykolog.” | Matti Kallioinen