Libroslandia

Varietats Locals De Les Illes Balears

ISBN: 978-8415432487 | ASIN: 8415432488 | Tamaño descarga: 4860KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Varietats Locals De Les Illes Balears en Amazon Comprar el libro Varietats Locals De Les Illes Balears en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Varietats Locals De Les Illes Balears EPUB Libro Varietats Locals De Les Illes Balears PDF

Media de 2 estrellas basadas en 6 opiniones

Varietats Locals De Les Illes Balears EPUB

Varietats Locals De Les Illes Balears PDF

Descargar Libro Varietats Locals De Les Illes Balears

Libro Varietats Locals De Les Illes Balears de Aina Maria Socies Fiol

Libro Online Ebook Varietats Locals De Les Illes Balears

Sinopsis del libro

Les varietats locals o bien tradicionals són les plantes que han estat seleccionades per pagesos i pageses d’una forma molt acurada per a garantir les pròpies llavors i les collites per als anys següents. D’aquesta forma, s’ha creat un patrimoni genètic, agronòmic i cultural molt enriquidor i divers als camps de les Illes Balears. Desafortunament, en els últims anys s’ha anat substituint aquest grapat de llavors i coneixements per llavors més homogènies i productives, fruit de l’agroindústria creada desde la Revolució Verda i el neoliberalisme. En aquest llibre, hi trobareu conceptes i característiques de les varietats locals, l’agrobiodiversitat i l’erosió genètica, per a visualitzar-ne la necessitat urgent de recuperació i conservació. També s’hi expliciten les eines bàsiques per a conèixer i estudiar les varietats locals d’una forma molt senzilla. De la mà d’alguns estudiosos coneixerem l’opinió sobre la situació dels diferents cultius a les Balears. Hi resalta la recuperació dels coneixements locals lligats a les varietats locals, els quals també es troben en risc d’erosió, perquè están a les mans de presentes majors, sense relleu generacional. Des d’un vessant més pràctic, s’hi donen a conèixer alguns llocs on es pot trobar material vegetal, ja sigui mitjançant conservació in situ com ex- situ. Finalment, s’hi exposa resumidament el marc jurídic perquè puguem fer-nos una idea de la importància que han adquirit les llavors. | Aina Maria Socies Fiol